Apie mus

Lietuvos Geros klinikinės ir reguliavimo praktikos asociacija

Lietuvos Geros klinikinės ir reguliatorinės praktikos asociacija (LGKRPA) atstovauja mokslinių tyrimų organizacijas, veikiančias Lietuvos gyvybės mokslų industrijoje.

Dėl glaustos partnerystės su vietinėmis ir tarptautinėmis, globaliomis farmacijos paslaugas teikiančiomis organizacijomis, LGKRPA yra Lietuvos balsas, kuriantis diskusijas ir tobulinantis vaistų kelią iki paciento Lietuvoje.

Lietuvos Geros klinikinės ir reguliatorinės praktikos asociacija yra įsipareigojusi tobulinti Lietuvos gyventojų sveikatą ir jų gerovę. Bendradarbiaudami su tarptautinėmis organizacijomis geriname klinikinių tyrimų aplinką ir jų etiško vykdymo principus, taip užtikrindami jų kokybę ir atitikimą geros praktikos principams.

Nariai

Mūsų siekiai ir tikslai

0
Skatinti tarpusavio supratimą ir glaudžią partnerystę tarp visų šalių, dalyvaujančių vaistų kūrime ir jų registravimo procesuose.
0
Aktyviai prisidėti prie tarptautinių klinikinių tyrimų ir vaistų registravimo reguliavimo aktų ir rekomendacijų pritaikymo bei jų harmonazicijos Lietuvoje.
0
Vystyti ir užtikrinti aukštą kokybę, efektyvumą ir saugumą klinikiniuose tyrimuose Lietuvoje, bendradarbiaujant su juos vykdančiomis organizacijomis.
0
Prisidėti prie palankios klinikinių tyrimo aplinkos Lietuvoje kūrimo, palaikymo ir tolimesnio vystymo.
0
Aktyviai dalyvauti esamų vaistų kūrimo standartų tobulinime kartu su tarptautinėmis organizacijomis, užtikrinant aukščiausią vaistų saugumą Lietuvos gyventojams.
0
Bendradarbiauti su žiniasklaida ir medijomis siekiant plėsti visuomenės žinias ir gerinti jų supratimą apie klinikinius tyrimus, taip vystant teigiamą bendruomenės požiūrį į šio mokslo naudą.

Mūsų misija

Skatinti nuolatines vaistų kūrimo inovacijas bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis mokslinių tyrimų organizacijomis, taip kuriant į pažangą orientuotą Lietuvos klinikinių tyrimų ir reguliavimo praktiką, tobulinančią pacientų sveikatą ir užtikrinančią jų gerovę.

Asociacijos komanda

Eglė Kamantauskaitė

Asociacijos vadovė

Miglė Geicen

Referentė

Kuriame klinikinių tyrimų Lietuvoje ateitį!