LGKRPA asociacija dalyvauja Lietuvos reglamentavimo klinikiniams tyrimams procesuose. Mes dirbame išvien su Lietuvos valstybinėmis insitucijomis ir komisijomis siekiant sukurti, išlaikyti ir tobulinti tinkamą farmacijos aplinką, kuri užtikrintų saugius ir veiksmingus klinikinius tyrimus, atitinkančius visus standartus ir etikos principus.

Bendradarbiaujame su Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybine vaistų kontrolės tarnyba, Lietuvos bioetikos komitetu ir kitomis institucijomis siekdami patobulinti esamus ir išvystyti naujus reglamentus, nurodymus ir gaires klinikinių tyrimų ir vaistų registravimo srityse.