Teikiame aukštos kokybės seminarus, vykdome ir dalyvaujame konferencijose, įvairiose darbo grupėse ir dalyvaujame kituose mokslo žinių plėtros renginiuose.</br></br>
Dėl nuolat besikeičiančios ir į inovacijas žengiančios gyvybės mokslų industrijos, yra matomas ryškus nuolatinių ir esamą situaciją atitinkančių mokymų trūkumas Lietuvoje veikiantiems klinikinių tyrimų profesionalams. </br></br>

Mes siekiame suteikti ne tik būtin ąinformaciją, bet ir užtikrinti, kad naujausi pokyčiai, pažangos žingsniai ir tendencijos būtų žinomi ir prieinami visiems šios srities profesionalams. Kartu su Lietuvos vyriausybinėmis insitucijomis diskutuojame apie aktualiausius iššūkius ir netrukus prasidėsiančius ateities pokyčius, kad užtikrintume reikalingą žinių sklaidą klinikinių tyrimų ir reguliavimo praktikos srityse veikiantiems individams.