Asociacija

Eglė Bagdonienė

Jaunesnioji direktorė klinikinėms operacijoms

Eglė Kamantauskaitė

ICON atstovybės Lietuvoje vadovė

Audrius Sveikata

Generalinis direktorius

Valdas Juškaitis

Klinikinių operacijų vadovas