Aptarti klausimai:
• Organizuoti bendrą konferenciją 2020 m. rudenį, kurioje dalyvautų LBEK, VVKT, VDAI, Akreditacijos tarnyba, IFPA ir Lietuvos GKPRA asociacija.
• Siekiant greitesnio pirminio pritarimo liudijimo išrašymo LBEK peržiūrės pritarimo liudijimo formos turinį, o ateityje  svarstys galimybę visai atsisakyti popierinių versijų.
• Pastabų pirminiams pridavimas pateikimo laikas – LBEK atsiųs komentarus iki penktadienio pietų. Atsakymų pateikimui terminas nesikeičia – iki pirmadienio 9:00 (yra galimybė susitarti dėl pateikimo iki antradienio, bet visada pasitarus telefonu su Bioetikos komitetu ir tik jeigu pastabos yra nesudėtingos).
• LBEK pataisys pritarimuose pasitaikančias klaidas per 3 d.d, jeigu jos atsirado dokumentus ruošiant LBEK’o darbuotojams. Jei dėl užsakovo klaidos – pasiliekama teisė taisyti per 20 d.d.
• Posėdžių datos bus skelbiamos 6 mėn. į priekį
• CROs- Bioetikos komitetas prašo pagal galimybes konsoliduoti pataisų pateikimus, susijusius su tuo pačiu klinikiniu tyrimu trumpame laikotarpyje
• Lietuvos GKPRA pateiks teisininko formuluotę Asmens informavimo bei sutikimo formai gauti tiriamojo sutikimą prieigai prie visų medicininių dokumentų, atsižvelgiant į Bendrąjį asmens duomenų reglamentą.
• Prieš skambinant su klausimais į LBEK – užsakovo atstovai turėtų patikrinti DUK (dažnai užduodami klausimai skiltyje LBEK puslapyje http://bioetika.sam.lt/index.php?2582364896)
• Biologinė terapija – neseniai įvykęs tarpžinybinis pasitarimas nutarė kreiptis į Universitetus ir Specialybines organizacijas ir sulaukti jų rekomendacijų dėl klinikinių tyrimų su Biologinės terapija – kokios įstaigos ir kokie gydytojai gali dalyvauti tokio pobūdžio klinikiniuose tyrimuose
• LBEK laikosi pozicijos, kad tyrimo centras turi turėti galimybę atlikti visas pagal tyrimo protokolą numatytas procedūras. Tik išimtiniais atvejais įstaiga gali sudaryti sutartis su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis dėl tam tikrų tyrimų/procedūrų atlikimo. Tačiau tai neturi sukelti papildomų nepatogumų tiriamiesiems.
• eConsent naudojimo Lietuvoje galimybės – diskutuoti su VVKT GKP inspektore Ilona Ivanoviene.